Đính kèm lịch hoạt động Văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận: Download tại đây