Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ Bàn năm 2018, cụ thể như sau:

I.ĐỐI TƯỢNG:

Nhân viên phục vụ Bàn tại các khách sạn, nhà hàng, quán ăn và cá nhân trong tỉnh có nhu cầu.

II. SỐ LƯỢNG - THỜI LƯỢNG - HÌNH THỨC:

1. Số lượng chiêu sinh:40 học viên;

2.Thời lượng học:70 tiết/lớp (07 ngày/lớp).

3. Hình thức bồi dưỡng:Ngắn hạn (Kết thúc khóa học, học viên được cấp giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt - Bộ VHTTDL cấp.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - HỌC PHÍ:

1. Thời gian và địa điểm đăng ký:

- Thời gian:Từ 04/6/2018 - 31/8/2018;

- Địa điểm:Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận. Số 02 đường Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: 0259. 3828506 (Anh Nguyễn Xuân Hồ Vũ, Trưởng phòng HCTH).

2. Thời gian và địa điểm học:

- Thời gian:07 ngày/lớp (Dự kiến vào tháng 10/2018 và sẽ thông báo cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân đăng ký);

- Địa điểm:Tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận. Số 02 đường Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Học phí:

- Nhà nước hỗ trợ 100%;

- Đơn vị, cá nhân có người tham gia lớp học tự túc ăn, ở, đi lại,…

Toàn văn thông báo: