Nhằm phổ biến các Nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Ban biên tập website xin gởi đến đọc giả các nghị định liên quan: 

45/2019/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

46/2019/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

54/2019/NĐ-CP: Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

55/2019/NĐ-CP: Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

142/2018/NĐ-CP: Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch